Blogger Widgets Blogspot Tutorial

Thursday, 22 November 2012

Berusaha Sampai Berjaya


Latihan Bina Ayat


Mari Kita Gosok Gigi


Latihan Nilai Murni


Latihan Nilai Murni


Monday, 19 November 2012

Latihan Bina Ayat Berdasarkan Gambar


Latihan Nilai Murni


Friday, 16 November 2012

Tolong-menolong Amalan Mulia

Hormat-menghormati

Thursday, 15 November 2012

Power Point Bagi Mata Pelajaran BM

Sunday, 4 November 2012

Makropengajaran Dalam BM

Saturday, 3 November 2012

Bahagian C: Nilai Murni

BAHAGIAN C: Tuliskan ayat-ayat di bawah dengan nilai murni yang sesuai. (10%)
1. kejujuran __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. berjimat cermat __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. mematuhi undang-undang __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. bertanggungjawab __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. berdikari __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bahagian C

Bina Ayat

BAHAGIAN A: Bina lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar yang diberi. (10%)
1>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________