Blogger Widgets Blogspot Tutorial

Saturday, 29 September 2012

Cara Memeriksa Bahagian A BM Penulisan    Ø  Dilakukan secara holistik (melihat secara keseluruhan)

           Kaedah Penyemakan
    Ø  Idea menepati bahan grafik.
    Ø  Lokasi tepat/ sesuai
    Ø  Bentuk perenggan/ lebih daripada 5 ayat
  -          Pilih 5 ayat pertama sahaja
  -          Ayat selebihnya tidak dinilai
  -          Skor diturunkan
    Ø  Unsur negatif tidak diterima

   Kriteria Penskoran 
   CEMERLANG ( 9 - 10 )
   1. Ayat gramatis
   2. Menepati bahan grafik
   3. Penggunaan kosa kata yang meluas
   4. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul

    BAIK ( 7 - 8 )
   1. Ayat jelas
   2. Menepati bahan grafik
   3. Penggunaan kosa kata yang sederhana
   4. Terdapat beberapa kesalahan dalam ejaan dan tanda baca

   MEMUASKAN ( 4 - 6 )
   1. Ayat yang mudah dan ringkas
   2. Penggunaan kosa kata yang terhad dan sesuai dengan 
       bahan grafik
   3. Terdapat banyak kesalahan dalam ejaan dan tanda baca

   PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM ( 1 - 3 )
   1. Ayat tidak sesuai dengan bahan grafik
   2. Penggunaan kosa kata yang terhad dan tidak sesuai dengan 
       bahan grafik
   3. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan

1 comments:

Lim Pei Nee said...

Cara yang dipaparkan ini amat berguna kepada saya sebagai guru BM. Terima kasih!

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment