Blogger Widgets Blogspot Tutorial

Friday, 28 September 2012

Nilai Murni


Formula ingatan nilai murni RMT - SBT

R   - rajin / ramah / rendah diri / rasional
M   - menghargai / menghormati / menepati
T    - tanggungjawab / tekun / tulus ikhlas / tabah

S   - sayang / simpati / syukur / sabar / sopan
B   - baik hati / berdisiplin / berhemah / berdikari / bertimbang rasa
T    - taat / toleransi

1
Baik hati
1.1  Belas kasihan     
1.2  Bertimbang rasa 
1.3  Murah hati           
1.4  Saling memahami
1.5  Sedia memaafkan
10
Kesyukuran
10.1     Berterima kasih
10.2     Mengenang budi
10.3     Penghargaan
                                   
2
Berdikari
2.1  Bertanggungjawab
2.2  Berupaya bertindak sendiri
2.3  Jaya diri
2.4  Yakin pada diri sendiri
11
Kerajinan
11.1     Cekal
11.2     Daya usaha
11.3     Dedikasi
11.4     Tekun
3
Hemah Tinggi
3.1  Kesopanan
3.2  Mengakui kesalahan sendiri
3.3  Ramah mesra
12
Semangat Kewarganegaraan
12.1 Berbangga menjadi     
        rakyat Malaysia
12.2 Bersemangat patriotik
12.3 Berusaha dan produktif      
4
Kasih sayang
4.1  Cinta kepada Tuhan Yang Agung
4.2  Sayang kepada nyawa
4.3  Sayang kepada alam sekeliling
4.4  Cinta akan negara
4.5  Cinta akan keamanan dan Keharmonian
13
Kerjasama
13.1Persaudaraan
13.2Tanggungjawab  bersama
13.3 Gotong-royong
13.4 Toleransi
13.5 Kebaikan bersama
13.6 Perpaduan                     
5
Keadilan
5.1  Adil
5.2  Saksama
14
Kebebasan
14.1Kebebasan di sisi undang-undang
14.2 Kebebasan dalam sistem  
        demokrasi
6
Kejujuran
6.1  Amanah
6.2  Bercakap benar
6.3  Ikhlas

15
Semangat Bermasyarakat
15.1 Bermuafakat
15.2 Kejiranan
15.3 Peka kepada isu-isu  
        sosial dalam masyarakat
7
Keberanian
7.1  Berani dengan tidak membuta tuli
7.2  Berani kerana benar
7.3  Berani mempertahankan pendirian
7.4  Berani bertanggungjawab
16
Rasional
16.1 Boleh membuat  
        pertimbangan
16.2 Boleh membuat  
        penaakulan
16.3 Berfikiran lojik dan
        terbuka
8
Kebersihan Fizikal dan Mental
8.1  Kebersihan diri
8.2  Kebersihan persekitaran
8.3  Pertuturan dan kelakuan yang  sopan
8.4  Pemikiran yang sihat dan membina
17
Kesederhanaan
17.1 Sederhana dalam   
        menimbangkan 
        kepentingan diri dan   
        kepentingan  orang lain.
17.2 Tidak keterlaluan dalam  
        pertuturan dan tingkah
        laku.

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment